Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11072
Title: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” w komunikacji bibliologicznej w latach 2009-2014
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Bibliotheca Nostra; czasopisma bibliologiczne; biblioteka; bibliotekarze
Issue Date: 2015
Citation: Forum Bibliotek Medycznych, nr 1 (2015), s. 248-260
Abstract: Artykuł, na tle polskiego rynku czasopism bibliotekarskich, przybliża działalność czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” w latach 2009-2014. Autorka kreśli genezę i założenia programowe pisma. W nawiązaniu do zawartości strony WWW kwartalnika, charakteryzuje prace redakcyjne i wydawnicze, a także strukturę treści i tematykę podejmowaną na łamach zeszytów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11072
ISSN: 1899-5829
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Bibliotheca_Nostra_Forum.pdf748,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons