Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11077
Title: The Western Canon. The Books and School of the Ages Harolda Blooma jako forma uzupełniania kanonu literatury światowej w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Blicharska, Iwona
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; gromadzenie zbiorów; kanon literacki
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec (red.), "Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego" (S. 218-224). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Autorka artykułu rozważa przyjęte w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego zasady kształtowania zbiorów w zakresie światowej literatury pięknej. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego wybrała jako formę uzupełniania księgozbioru wykaz książek zawartych w pracy wybitnego uczonego Harolda Blooma "The Western Canon. The Books and the School of the Ages".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11077
ISBN: 9788360743126
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blicharska_Western_Canon.pdf474,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons