Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11086
Title: Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego - kontynuacja i zmiany
Authors: Blicharska, Iwona
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; gromadzenie zbiorów
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia” (S. 58-70). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Autorka w skrócie zaprezentowała zasady gromadzenia zbiorów, sposoby pozyskiwania kluczowych informacji dla polityki gromadzenia a także przybliżyła oczekiwania użytkowników oraz formy współpracy z czytelnikiem w zakresie doboru nowych tytułów. Powyższe kwestie zostały omówione na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego współtworzącej CINiB-ę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11086
ISSN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blicharska_Gromadzenie_zbiorow.pdf364,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons