Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11089
Title: Komeniana w księgozbiorze Profesora Bogdana Suchodolskiego
Authors: Kycler, Maria
Keywords: księgozbiór prof. Bogdana Suchodolskiego; komeniana; Jan Amos Komeński; charakterystyka treściowa kolekcji
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (S. 127-157). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Praca prezentuje kolekcję komenianów w księgozbiorze prof. Bogdana Suchodolskiego. Na tle polskich badań komeniologicznych, krótko omawia studia Profesora nad historią wielkich idei pedagogicznych oraz życiem i myślą Jana Amosa Komeńskiego. Charakterystyka zawartości kolekcji szkicuje warsztat pracy uczonego, utylitarny typ zbieractwa oraz odnotowane na kartach książek związki ze środowiskiem badaczy Comeniusa. Artykuł uzupełnia aneks.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11089
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Komeniana_w_księgozbiorze_prof._B._Suchodolskiego.pdf865,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons