Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11130
Title: Biblioteki katedralne w służbie teologii akademickiej
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: biblioteki zakładowe/katedralne; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; struktura organizacyjna katedr; charakterystyka zbiorów (ujęcie tematyczne i ilościowe)
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 74-87). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: W pracy przedstawiono historię powstania bibliotek zakładowych (katedralnych) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz ich strukturę organizacyjną. Wskazano aktualne tematy badawcze podejmowane w katedrach oraz rodzaj gromadzonej w bibliotekach katedralnych literatury z uwzględnieniem poszczególnych źródeł nabycia dokumentów. Zobrazowano wielkość zbiorów będących w posiadaniu bibliotek. Wyróżniono w każdej z książnic pozycje istotne dla nauki i dydaktyki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11130
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Biblioteki_katedralne_w_słuzbie.pdf441,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons