Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11133
Title: Roman Józef Longchamps de Berier i jego księgozbiór
Authors: Kunicka, Marta
Keywords: Roman Józef Longchamps de Berier; kolekcje profesorskie; czasopiśmiennictwo prawnicze; literatura prawnicza; kodyfikacja; Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 111-126). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: W artykule scharakteryzowano sylwetkę i księgozbiór Profesora Romana Józefa Longchamps de Berier. Przedstawiono główne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej wybitnego cywilisty. W dokonanej analizie zwrócono uwagę na stan zachowania, walory edytorskie, estetyczne, jak również znaki proweniencyjne i cechy nabyte poszczególnych egzemplarzy. Skupiono się na ukazaniu zakresu tematycznego i językowego kolekcji, jak również formy wydawniczej zachowanych zasobów. Przedstawiono dane szacunkowe zbioru, zawierającego publikacje dotyczące prawa, pochodzące głównie z XIX i z pierwszej połowy XX wieku. Wskazano użytkowy charakter księgozbioru prawniczego, będącego odzwierciedleniem pracy naukowej i dydaktycznej jego właściciela. Charakteryzując kolekcję dokonano podziału zasobu na wydawnictwa zwarte i ciągłe, które opublikowane zostały głównie w języku polskim, niemieckim i francuskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11133
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunicka_Roman_Jozef_Longchamps_de_Berier.pdf660,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons