Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11137
Title: Ślady kolekcji rozproszonych w wydzielonych zbiorach XIX-XX wieku (do 1950 roku) : na przykładzie księgozbioru Adama Münnicha i Mariana Tyrowicza
Authors: Mateusiak, Renata
Keywords: Adam Münnich; Marian Tyrowicz; księgozbiory XIX–XX wieku; księgozbiory rozproszone; znaki proweniencyjne; zbiory biblioteczne BUŚ; zakup antykwaryczny
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 225-246). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Omówione zostały dwie kolekcje: Adama Münnicha i Mariana Tyrowicza, umieszczone w wydzielonych zbiorach XIX–XX wieku (do 1950 roku) i oznaczone w katalogu OPAC: Magazyn CINIBA – W (5 poziom). Obie kolekcje wyodrębniono biorąc pod uwagę numery akcesji i przeglądając bezpośrednio książki w rozpoznanym zakresie sygnatur BG W. Są to zbiory pochodzące z zakupu antykwarycznego; pierwszy trafił do Biblioteki Głównej UŚ w latach 1976–1977, a drugi w 1980 i 1982 roku. Przedstawiono sylwetki A. Münnicha i M. Tyrowicza. Zwrócono uwagę na znaki proweniencyjne stosowane przez obu kolekcjonerów. Scharakteryzowano ich księgozbiory zachowane w CINiB-ie (ponad 260 tytułów należących do A. Münnicha i 62 do M. Tyrowicza) zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11137
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusiak_Slady_kolekcji_rozproszonych.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons