Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11138
Title: Publikacje Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego
Authors: Muc, Agata
Keywords: Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego; Górny Śląsk; Silesiaca; zbiory
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 247-266). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego zostało powołane w 1989 roku w celu prowadzenia działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i nauki na Górnym Śląsku. Swoje zadania realizuje przez organizowanie sesji i spotkań naukowych oraz prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej. Dotychczas dzięki staraniom stowarzyszenia opublikowano 51 prac, które dokumentują dorobek kulturalny, naukowy oraz duchowy Śląska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11138
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_Publikacje_Gornoslaskiego_Towarzystwa_Przyjaciol_Nauk.pdf349,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons