Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11142
Title: Kolekcja Mieczysława Neusteina w zbiorach Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych
Authors: Sowa, Teresa
Keywords: Mieczysław Neustein (1908–1974); bibliofil warszawski; źródła historyczne; pamiętniki; starodruki; diariusze; listy; literatura obozowa
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 348-361). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: W artykule przybliżono postać warszawskiego bibliofila, Mieczysława Neusteina (1908–1974). Pasja do kolekcjonowania książek i dokumentów historycznych spowodowała, że na przestrzeni lat jego życia powstała doborowa i wyselekcjonowana biblioteka, którą przekazał w darze Uniwersytetowi Śląskiemu w roku 1970. Główny trzon księgozbioru darczyńcy to druki wydane w XIX i XX wieku. Pod względem tematyki gromadzonych dzieł jest to kolekcja w miarę jednorodna, w której dominują pozycje z zakresu historii – pamiętniki, dzienniki, relacje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11142
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sowa_Kolekcja_Mieczyslawa_Neusteina.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons