Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1115
Tytuł: Lexical loans of English origin in informal spoken Polish
Autor: Zabawa, Marcin
Słowa kluczowe: lexical borrowings of English; informal spoken Polish
Data wydania: 2011
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 32 (2011), s. 101-119
Abstrakt: The paper focuses on the semantic analysis of lexical borrowings of English origin used in informal spoken Polish. The study is based on the corpus, collected and analyzed by the present author. First, general information is given about the corpus, followed by the description of the methodological problems associated with studying lexical loans in spoken language. The main part of the paper focuses on the description of the loans found in the corpus. Special attention is paid to the newest borrowings, not noted in the dictionaries of Polish and/or dictionaries of foreign terms.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1115
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zabawa_Lexical_loans_of_English_origin_in_informal_spoken_Polish.pdf401,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons