Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11152
Title: Od wiedzy do mądrości : formacyjna rola biblioteki akademickiej
Authors: Wuwer, Arkadiusz
Keywords: biblioteka akademicka; zadania biblioteki; biblioteka jako wspólnota
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 100-109). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Biblioteka akademicka musi reagować na zapotrzebowania pracowników i studentów na literaturę i wszelkiego typu informację, tak by zminimalizować dysonans między tym, co może zaoferować, a wymaganiami czytelników. Stąd też sprawne zarządzanie powinno opierać się głównie na umiejętności rozpoznania oczekiwań i zróżnicowanych zainteresowań informacyjnych i badawczych. Czynności te w efekcie stanowią podstawę do konstruowania konkretnych planów i programów działania w aspekcie realizacji celów strategicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11152
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wuwer_Od_wiedzy_do_madrosci.pdf401,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons