Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11179
Title: W poszukiwaniu boskiej charyzmy w polityce dynastycznej cesarza Maksymina Traka (235-238)
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: imperium romanum; Maksymin Trak; moneta; polityka sukcesyjna
Issue Date: 2005
Publisher: Muzeum w Ostródzie
Citation: R. Sajkowski (red.), "Religia i polityka w świecie antycznym" (S. 230-246). Ostróda : Muzeum w Ostródzie
Abstract: W propagandzie monetarnej cesarza rzymskiego Maksymina Traka (235-238) wykorzystywano tematy religijne w celu podniesienia jego prestiżu i umocnienia pozycji. W mennictwie imperialnym znalazły się przedstawienia konsekrowanej augusty Cecylii Pauliny oraz sceny obrzędów kultowych z udziałem cesarza Maksymina Traka, cezara Maksymusa i bogów: Herkulesa, Apollina, bogini Romy. Zauważyć można stopniowe wzbogacanie treści zamieszczanych na monetach imperialnym. W końcowej fazie rządów Maksymina Traka wyrażano dobitnie przekonanie o boskiej opiece. Wspierała ona działania militarne władcy i otaczała jego ród, zwłaszcza osobę młodego cezara.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11179
ISBN: 83-916007-0-X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_W_poszukiwaniu_boskiej_charyzmy.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons