Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11183
Title: O posthumanistycznym i transhumanistycznym postrzeganiu świata
Authors: Tymieniecka-Suchanek, Justyna
Keywords: Hybrydy i chimery człowieka i zwierzęcia:od mitologii do biotechnologii; Magdalena Kożewnikowa; recenzja
Issue Date: 2018
Citation: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, Nr 4 (2018), s. 375-377
Abstract: Recenzja monografii Magdaleny Kożewnikowej Hybrydy i chimery człowieka i zwierzęcia: od mitologii do biotechnologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11183
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymieniecka_Suchanek_O_posthumanistycznym_i_transhumanistycznym.pdf433,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons