Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11186
Title: O światłach biblioteki – społeczne funkcje akademickiej książnicy
Authors: Bartoszek, Adam
Keywords: biblioteka akademicka; funkcje społeczne; komunikacja w nauce; komunikacja w kulturze
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 19-33). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Refleksja nad zadaniami i formami obecności bibliotek we współczesnym świecie opisuje instytucje podlegające diametralnym zmianom, wraz z przebudową wielopostaciowej społecznej materii, której są one wytworem. Proponuję ugruntować ten opis na wstępnej tezie, wartej moim zdaniem zobrazowania, że mianowicie biblioteki są zawsze kulturowym ucieleśnieniem materialnej i duchowej energii społeczności, które je budują i użytkują. Wagę tego stwierdzenia doświetli nam konstatacja, iż to właśnie w bibliotekach następuje zdefiniowanie form jednoczących zasoby materii z potencjałami duchowej spuścizny, która do owej materii zdolna jest dodać wartości (na nowo) odkrywane i kreowane przez użytkowników złożonych w nich dzieł […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11186
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_O_swiatlach_biblioteki.pdf342,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons