Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11188
Title: Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata
Authors: Jędrzejko, Paweł
Keywords: biblioteka - universum; The Library of Babel; informacja; języki informacyjno-wyszukiwawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek (red.), Światła biblioteki otwartej : rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. (S. 34-53). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Główna idea, jaka tkwi u podłoża niniejszych rozważań, to idea wzajemnej zależności zachodzącej pomiędzy fundamentalnymi konceptami najważniejszych metanarracji kultury judeochrześcijańskiej a inwentarzem pojęć dostępnych jako słowa-klucze w przestrzeni badań naukowych. Innymi słowy, wywód tutaj prezentowany ma za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na relację między językiem, przy pomocy którego opisujemy świat a istnieniem bądź niepojmowalnością istnienia bytów, jakie ów świat wypełniają […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11188
ISBN: 9788365694546
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejko_Zamknieci_w_bibliotece.pdf455,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons