Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11191
Title: Zmagania z czasem - czas w życiu i literaturze
Authors: Dymara, Bronisława
Keywords: upływ czasu w życiu; upływ czasu w literaturze
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 350-357). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce oraz literaturze spotykamy się ze zmaganiami człowieka z czasem ludzkim, upływem czasu, a także z samym określeniem „pojęcie bez desygnatu”. Choć powtarzamy: festina lente - „spiesz się powoli”, jednak żyjemy w ciągłym pośpiechu. Dlaczego? Dlatego zapewne, iż człowiek dorosły zbyt szybko „odcina się” niejako od swej niefrasobliwej dziecięcości, z której punktu widzenia „czas ma zawsze czas” - jak pisze Piotr Snitka, czternastolatek, twierdząc ponadto" […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11191
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dymara_zmagania_z_czasem_czas.pdf567,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons