Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1120
Tytuł: Outils, techniques et strategies servant a developper les competences phraseologiques
Tytuł równoległy: Tools, techniques and strategies implemented in order to develop the phraseological competence
Autor: Sułkowska, Monika
Słowa kluczowe: foreign languages; phraseological competence; techniques; strategies
Data wydania: 2011
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 32 (2011), s. 229-246
Abstrakt: The major task of this paper is to show and discuss the tools, techniques and strategies which affect the development of phraseological competence in foreign languages. First, the author will investigate a wide range of available dictionaries as well as French textbooks. Then, the selected techniques and phraseo-didactic strategies will be explored. Finally, the author will provide an in-depth review of the method according to which the discussed techniques and strategies have been put in practice in the selected texts on phraseo-didactics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1120
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulkowska_Outils_Techniques_et_strategies_servant_a_developper.pdf436,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons