Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11213
Title: Księgozbiory profesorskie w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Potempa, Dominika
Keywords: Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ; księgozbiory profesorskie; kolekcje; Roman Longchamps de Berier; Kazimierz Przybyłowski; Mieczysław Sośniak; Karol Koranyi; Stefan Rozmaryn; Jerzy Sawicki; Bohdan Winiarski; Ludwik Ehrlich; Cezary Berezowski; Manfred Lachs
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 284-312). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
Abstract: Zaczątkiem Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji był księgozbiór przekazany przez Uniwersytet Jagielloński na potrzeby filii Wydziału Prawa UJ dla słuchaczy prawa w Katowicach, który następnie stał się częścią Uniwersytetu Śląskiego. Dla lepszego i szybszego zaspokojenia potrzeb kadry naukowej i studentów zdecydowano się na zakupy antykwaryczne całych kolekcji, należących do wybitnych naukowców. Były to księgozbiory profesorów: Romana Longchamps de Beriera, Kazimierza Przybyłowskiego, Karola Koranyiego, Stefana Rozmaryna, Jerzego Sawickiego, Bohdana Winiarskiego, Ludwika Ehrlicha, Cezarego Berezowskiego oraz Mieczysława Sośniaka. Pozwoliło to bibliotece znacząco uzupełnić zasoby o literaturę prawniczą pierwszej połowy XX wieku, zwłaszcza z zakresu historii państwa i prawa, prawa cywilnego, karnego oraz międzynarodowego. W późniejszych latach zbiory biblioteki znacząco wzbogacił także dar profesora Manfreda Lachsa, który przekazał swoją kolekcję obcojęzycznej literatury z zakresu prawa międzynarodowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11213
ISBN: 9788365694607
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potempa_Ksiegozbiory_profesorskie.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons