Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11258
Title: Otwórzmy szerzej drzwi bibliotek
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; zadania dydaktyczne biblioteki; szkolenia użytkowników
Issue Date: 2002
Citation: Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2 (2002), s. 13-15
Abstract: Dokonujący się na naszych oczach postęp technologiczny, a w szczególności rozwój informacji elektronicznej, w istotny sposób wpływa na proces nauczania - uczenia się oraz prowadzenie badań naukowych w Uczelni. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przyjęła na siebie rolę centrum informacyjnego Uczelni oraz promotora zarówno profesjonalnych źródeł informacji jak i nowoczesnych technologii wspomagających naukę i edukację. Obecnie w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu (głównie ze względu na warunki ekonomiczne) istnieją dwie równoległe struktury. Obok tradycyjnych bibliotek specjalistycznych funkcjonują też takie, w których już od kilku lat, z powodzeniem, wprowadzana jest technologia komputerowa. Jej wdrażanie, niezależnie od stopnia zaawansowania procesów automatyzacji, pociąga za sobą poszerzenie funkcji tych bibliotek […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11258
ISSN: 1505-6317
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Warząchowska_Otwórzmy_szerzej_drzwi_bibliotek.pdf324,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons