Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11261
Title: Poczucie zdrowia mieszkańców Tychów - perspektywa demograficzna
Other Titles: The health awareness of Tychy residents - demographic perspectiv
Authors: Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: Pedagogika społeczna; Poczucie zdrowia; Zachowania zdrowotne; Zachowania
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2019, nr 2, s. 75-86
Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Tychów w 2017 roku. Badania dotyczyły poczucia zdrowia oraz podejmowania zachowań zdrowotnych i antyzdrowotnych przez respondentów. Analiza wyników została przeprowadzona w odniesieniu do wieku i wykształcenia badanych. Prezentowane wyniki badań stanowią jedynie część projektu badawczego mającego na celu stworzenie Socjo-pedagogicznego Modelu Lokalnej Diagnozy i Uczestnictwa Społecznego w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia. Sformułowane wnioski mogą przyczynić się do praktycznego działania w obrębie pomnażania potencjału zdrowotnego lokalnych społeczności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11261
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.2.06
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska-Grabowska_Poczucie_zdrowia_mieszkańców_Tychów.pdf324,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons