Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11276
Title: Ludzie bez ojczyzny prywatnej i edukacja regionalna
Authors: Szczepański, Marek S.
Keywords: edukacja regionalna; Górny Śląsk; Zagłębie Dąbrowskie; społeczeństwo
Issue Date: 1996
Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski
Citation: T. Lewowicki. B. Grabowska (red.), "Społeczności pogranicza : wielokulturowość, edukacja" (S. 157-175). Cieszyn : Uniwersytet Śląski
Abstract: "Od kilkunastu już lat jesteśmy świadkami odżywania lokalizmów i regionalizmów, rewolucji mniejszości etnicznych i wyznaniowych czy rewitalizacji ruchów separatystycznych. Z drugiej jednak strony obserwujemy mozolne, choć wyraźne przełamywanie barier między poszczególnymi krajami i społeczeństwami, powolną unifikację świata i powstawanie zrębów cywilizacji globalnej czy — jak określał ją Pierre Teilhard de Chardin — planetarnej. Jednak stając się obywatelem Europy i świata pozostajemy wciąż przypisani do ojczyzny prywatnej, ojczyzny lokalnej oraz niepowtarzalnego partykularza społecznego, nostalgicznego miejsca kształtującego naszą osobowość. Rodzinna wieś, miasteczko czy miasto, istniejące tu i teraz, są ludziom bliższe niźli amorficzny, nieskonkretyzowany, nieczytelny i obcy w istocie świat czy kontynent. Z całą niemal pewnością można zatem powiedzieć, trawestując slogan Ernsta F. Schumachera, iż to co małe i bliskie — to piękne, traktowane z nabożeństwem i troską. I nie zmieni tego fakt, iż ludzie z takiej ojczyzny doskonale nam znani i bliscy, potrafią być dokuczliwi, natrętni, zajęci lokalnymi plotkami i komerażami." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11276
ISBN: 83-903143-1-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Ludzie_bez_ojczyzny_prywatnej_i_edukacja_regionalna.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons