Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1129
Tytuł: Wartości etniczne w (niemal) homogenicznym społeczeństwie. Próba analizy porównawczej
Autor: Szczepański, Marek S.
Śliz, Anna
Słowa kluczowe: ethnic and national minorities; mniejszości etniczne i narodowe; values; wartości; society; społeczeństwo; new immigrants; imigranci
Data wydania: 2014
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 5 (2014), s. 11-21
Abstrakt: Poland is country where the total number of population with the number of national and ethnic minorities, the figure seems quite small. Today it is 1,44% of the state’s population. In present Poland there live representatives of 4 minorities: Crimean Karaites, Lemkos, Romani people and Tatars. There are 9 national minorities in Poland, with the most numerous German minority, Belarusians, Ukrainian, Czechs, Armenians, Russians, Slovaks and Jewish. In some references there are also Silesian people included, though they have not been officially recognized by Polish authorities yet. In present Poland live many new immigrants too. They live in Polish cities. For example, Warsaw is a city which attracted new immigrants — employees of multinational corporations, students, lecturers, doctors, artists or workers from outside the Eastern border. Relations and interference of different traditions, patterns, ways of thinking and relation to the word, God and other people have become something inevitable. Inevitability of multicultural world included Poland as well.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1129
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanski_Wartosci_etniczne_w_niemal_homogenicznym_spoleczenstwie.pdf512 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons