Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11321
Title: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001-2014 w krajach sąsiadujących z Polską : materiały do bibliografii. Cz. 4 : Indeksy
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: indeks; Polska bibliologia i informatologia
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 115-130
Abstract: Indeksy do "Polskiej bibliologii i informatologii w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy"
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11321
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_polska_bibliologia_i_informatologia.pdf514,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons