Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11323
Title: Akapit Press Sp. z o.o. w Łodzi – wydawca literatury dla dzieci i młodzieży (1992–2015)
Authors: Pytlos, Barbara
Keywords: Akapit Press Sp. z o.o. w Łodzi; Edytorstwo; Literatura dla dzieci i młodzieży; Młody odbiorca; Wydawnictwa
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 103-114
Abstract: artykule przedstawiono zagadnienia związane z edytorstwem dla dzieci i młodzieży na przykładzie działalności Wydawnictwa Akapit Press Sp. z o.o. z Łodzi. Na podstawie materiałów dostarczonych przez Wydawnictwo i rozmów z redaktorami starano się ukazać problem odpowiedzialności edytora przygotowującego lektury dla młodego czytelnika. Uwzględniono kwestie dotyczące wychowania – wydawcy literatury dla młodych odbiorców powinni pamiętać o szczególnym jej charakterze, czyli kodach wartości wpisywanych w każdy utwór dla nich przeznaczony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11323
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytlos_akapit_press_sp_zoo.pdf480,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons