Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11325
Title: Za co kochamy Małgorzatę Musierowicz? Refleksje czytelniczki blogu autorki „Jeżycjady”
Authors: Korepta, Edyta
Keywords: Budowanie wspólnot; Czytelnictwo; Dialog; Hipermedia; Książka; Postawy; Wspólnota; Wychowanie
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 83-102
Abstract: Zainteresowanie twórczością Małgorzaty Musierowicz, adresowaną głównie do młodzieży, można zrozumieć lepiej po lekturze jej blogu. To druga płaszczyzna wychowawczych oddziaływań autorki w kierunku utrwalania uniwersalnych wartości poprzez tworzenie wspólnot wokół ważnych problemów. Najważniejsza idea konsekwentnie przez nią realizowana związana jest z książką. Skupia się na dyskusjach o książkach jej autorstwa, ale i na zachęcie do czytania w ogóle. Tworzy się w ten sposób grupa aktywnych czytelniczek i czytelników, wymieniających opinie na temat różnorodnych spraw: świąt i ich wielkiej roli w budowaniu tradycji, uroczystości religijnych, sportu. Krąg miłośników pisarki stale się powiększa, czego dowodzi liczba odwiedzin na jej stronie. Teksty, dialogi, fragmenty przytaczanych utworów i „rozmowy” z czytelnikami świadczą o tym, jak niezwykłą osobowością jest autorka „Jeżycjady”, dowodzą także żywego zainteresowania jej twórczością. Wykształcenie plastyczne pozwala M. Musierowicz operować nie tylko słowem, ale i obrazem, fotografią, rysunkiem, animacją, tworzyć swoiste hipermedia, charakterystyczne dla tego nowego rodzaju komunikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11325
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korepta_za_co_kochamy_malgorzate_musierowicz.pdf527,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons