Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11326
Title: “Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae : wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum” / pod red. Tomasza Garwolińskiego. – Olsztyn : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2016. – 271, [1] s. [recenzja]
Authors: Sąsiadek, Ewa
Keywords: Tomasz Garwoliński; Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 181-186
Abstract: Recenzja książki: "Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae : wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum” / pod red. Tomasza Garwolińskiego. – Olsztyn : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2016. – 271, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – ISBN 978-83-945219-1-2
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11326
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sasiadek_iubilaeum_warmiae_et_bibliothecae.pdf453,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons