Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1137
Tytuł: Recenzja książki ks. prof. Janusza Mariańskiego "Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana". Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2012
Autor: Kierat, Małgorzata
Słowa kluczowe: recenzja; małżeństwo; rodzina; Janusz Mariański; młodzież
Data wydania: 2014
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 5 (2014), s. 175-178
Abstrakt: Recenzja książki ks. prof. Janusza Mariańskiego "Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana" książka podejmuje zagadnienia z zakresu przede wszystkim socjologii moralności, socjologii rodziny, ale również katolickiej nauki społecznej. Autor omawia w niej, głównie na podstawie analizy ilościowej materiału badawczego, zjawiska uświadamiania sobie przez młodzież maturalną wielu tych wartości i postaw, które wiążą się z pojęciami małżeństwa i rodziny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1137
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kierat_Recenzja_Ksiazki_ks_prof_Janusza_Marianskiego.pdf432,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons