Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawelec, Dariusz-
dc.date.accessioned2019-10-21T10:23:21Z-
dc.date.available2019-10-21T10:23:21Z-
dc.date.issued2019-09-25-
dc.identifier.citation"Literaturen Vestnik" nr 30 (2019), s. 9-10pl_PL
dc.identifier.issn1310-9561-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11387-
dc.descriptionBułgarski przekład artykułu,który pierwotnie ukazał się w czasopiśmie „Postscriptum”, Vol. 1, Nr 41 (2002), s. 9-20pl_PL
dc.description.abstractКраят на ХХ век беше ярък етап за появилите се поетични стихосбирки и силата на поетичната дикция. Реалното пазарно освобождаване, след фазата на първоначални колебания, рефлектира и в многообразие от поетични светове. Ефектът беше окончателно преподреждане на хаоса и очертаване на конфигурация, опряна на фактически ценности. Интересното е, че решаващи за тази картина според мен бяха не поетите, които дебютираха през този период, нито дори шумните дебюти в края на 80-те години. Литературният живот през 90-те години е белязан с активното присъствие на по-младото поколение поети – Марчин Шветлицки, Яцек Подшадло, Анджей Сосновски, Еугениуш Ткачишин-Дицки, Анджей Невядомски, Кшищоф Кьолер. Но моят поглед към този период няма характер на обзор, а е насочен към един феномен, очертал се с пълна сила тъкмо в последната декада на века. Тази селекция на текстовете за анализ ни накара да поставим в полето на интерес само десетина стихосбирки. Най-знаменателното е, че това са книги на автори, родени през първата половина на ХХ в. последното двадесетилетие на ХХ век ще потърсим приемствеността. В този контекст трябва да споменем публикуваните преди 1990 г. сборници на Збигнев Херберт (Рапорт от обсадения Град, 1983; Елегия за сбогом, 1990), Чеслав Милош (Химн за Перлата, 1982; Необозримата земя, 1984; Хроники 1987), Адам Загаевски (Писмо. Ода към мнозинството, 1983; Да отидеш в Лвов, 1985; Платно, 1990), Станислав Баранчак (Атлантида, 1986; Картичка от този свят, 1988), Ева Липска (Хранилище на мрака, 1986; Зона за ограничен престой, 1990). Szkic wskazuje właściwości poezji polskiej ostatniej dekady XX wieku, które zostają zdefiniowane przez autora jako fenomen "zwycięstwa słowa dojrzałego". Reprezentują go zwłaszcza tomy takich autorów jak Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak. Do głównych cech obserwowanego fenomenu należą m.in..: topika pożegnalna, elegijność, poetyckie próby przywracania czasu przyszłego, kreacja "światów możliwych" konstruowanych dzięki pamięci i wyobraźni, zawieszenie pomiędzy potrzebą kontaktu z transcendencją a nicością, figury podróży, także rozumianej metaforycznie jako tożsamej ze "sztuką umierania", kreślenie duchowych autoportretów, gerontyzacja rytmu i in.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.subjectpoezja polska XX wiekupl_PL
dc.subjecttopika pożegnaniapl_PL
dc.subjectelegijnośćpl_PL
dc.subject"światy możliwe"pl_PL
dc.subjecthoryzont absolutnypl_PL
dc.subjectautoportretpl_PL
dc.subject"sztuka podróżowania"pl_PL
dc.subjectCzesław Miłoszpl_PL
dc.subjectStanisław Barańczakpl_PL
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectUrszula Koziołpl_PL
dc.subjectEwa Lipskapl_PL
dc.subjectAdam Zagajewskipl_PL
dc.subjectWisława Szymborskapl_PL
dc.titleОнова последно десетилетие… Победа на зрелостта в полската поезия от 90-те години на ХХ векpl_PL
dc.title.alternativeTa ostatnia dekada... Zwycięstwo słowa dojrzałego w poezji polskiej lat dziewięćdziesiątych XX wiekupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.referencesBalbus S., Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka. Kraków 1992. Balbus S., Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków 1996. Dembińska-Pawelec J., Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka. Katowice 1999. Dziadek A., Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwazszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999. Nycz R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Ta_ostatnia_dekada_Zwyciestwo_slowa_dojrzalego_w_poezji.pdf559,58 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.