Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11394
Title: Profilaktyka chorób nowotworowych - możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich
Other Titles: The prevention of cancer – the possibilities of using European experiences
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Keywords: nowotwory; podejście partycypacyjne; aktywność fizyczna; dieta; profilaktyka; cancer; prevention; diet; physical activity; participatory approach
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 61-74
Abstract: Oncological diseases are in second place in terms of Polish citizens causes of deaths and the statistics in our country are still worse than those that refer to all European Union countries. Research on etiology of tumors shows that the risk factors can be controlled, and a healthy lifestyle significantly reduces the likelihood of disease, which justifies the need for systematic interventions in the field of primary oncological prevention from the earliest years of human life. The article presents a fragment of a broader research carried out within the project Onkogranty II. It contains data on the implementation of oncological prophylaxis in primary schools in Bytom. On the basis of the results obtained, conclusions were formulated that recommend taking into account the participatory approach in the prevention of cancer. The recommendations refer to solutions applied in other EU countries. Na drugim miejscu pod względem przyczyn zgonów mieszkańców Polski znajdują się choroby onkologiczne, a statystyki ich dotyczące w naszym kraju są ciągle jeszcze gorsze od tych, które odnoszą się do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Badania dotyczące etiologii nowotworów dowodzą, że związane z nimi czynniki ryzyka można kontrolować, a zdrowy tryb życia w znacznym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania, co uzasadnia potrzebę prowadzenia systematycznych oddziaływań z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki onkologicznej już od najwcześniejszych lat życia człowieka. W artykule przedstawiono wycinek szerszych badań przeprowadzonych w ramach projektu Onkogranty II. Zawiera on dane dotyczące realizacji profilaktyki onkologicznej w szkołach podstawowych w Bytomiu. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowane zostały wnioski rekomendujące uwzględnienie podejścia partycypacyjnego w profilaktyce chorób nowotworowych. W rekomendacjach odwołano się do rozwiązań stosowanych w innych krajach UE.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11394
DOI: 10.35464/1642- 672X.PS.2019.2.05
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka-Sitkiewicz_Profilaktyka_chorob_nowotworowych_mozliwosci_wykorzystania_doswiadczen_europejskich.pdf357,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons