Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11404
Title: Determinizm technologiczny a przestankowanie w epoce/kulturze odwróconych wektorów, czyli przecinek bezmyślności, kropka nienawiści
Authors: Skudrzyk, Aldona
Keywords: determinizm technologiczny; nowe media; styl poznawczy; myślenie
Issue Date: 2019
Citation: "Poradnik Językowy" z. 3 (2019), s. 7-16
Abstract: Wynalazek pisma pociągnął za sobą niebywałe konsekwencje dla ludzkiego języka, ale i dla jego umysłu. Widać to choćby w narodzinach i rozwoju kultury myślenia piśmiennego. Oczywiście oba style poznawcze (przedpiśmienny i piśmienny) nie mogą być widziane statycznie, dlatego warto przyjrzeć się wpływowi nowoczesnych technologii na stan piśmiennego stylu poznawczego w językowych zachowaniach pokolenia wychowanego już na nowych mediach. Badania pokazują proces odwrócenie wektora zmian – od intelektualizacji składni i interpunkcji (ewolucja w XIX wieku) do ponownej ich emocjonalizacji i mówioności związanej z „tu i teraz” mówienia. Ta zasada „odwróconych wektorów” dotyczy ponadto socjalizacji odwrotnej i odwrotnej adaptacji. Obydwa te procesy społeczne mają także znaczący wpływ na kształtowanie się zachowań językowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11404
ISSN: 0551-5343
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skudrzyk_Determinizm_technologiczny_a_przestankowanie_w_epoce.pdf369,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.