Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11431
Title: Utwory o charakterze edukacyjnym w dorobku Renaty Piątkowskiej
Authors: Smyczek, Magdalena
Keywords: Ilustracja; Książka popularnonaukowa; Młody odbiorca; Renata Piątkowska
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2017), s. 49-64
Abstract: W artykule omówiono utwory o charakterze edukacyjnym autorstwa współczesnej polskiej pisarki dla dzieci, Renaty Piątkowskiej, która w przystępny sposób objaśnia w nich zawiłości języka, dawne zwyczaje i obrzędy oraz zagadnienia prawne. Przenalizowano również znaczenie towarzyszących tekstowi ilustracji dla przyswajania faktów i wiadomości przez najmłodszych. Wskazano walory poznawcze i edukacyjne twórczości pisarki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11431
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyczek_utwory_o_charakterze_edukacyjnym.pdf499,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons