Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11458
Title: Biblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach (1998-2013)
Authors: Gutowski, Stefan
Kucharczak, Mirosława
Keywords: Biblioteka Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych; administracja publiczna; instytucje publiczne; literatura specjalistyczna; udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 52-67). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł przedstawia powstanie i kierunki rozwoju Biblioteki Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach, w latach 1998–2013. Placówka, powołana w lokalnym środowiska akademickim, postawiła sobie za cel wykształcenie i przygotowanie specjalistów dla potrzeb administracji publicznej, wymiany gospodarczej, samorządów terytorialnych czy przyszłych instytucji unijnych. Zaprezentowano różnorodność zgromadzonej literatury oraz formy korzystanie z niej przez osoby zarówno z Uniwersytetu Śląskiego jak i lokalnego środowiska naukowego. Ukazano rolę biblioteki w upowszechnianiu wiedzy, badań naukowych wspomagających proces naukowo-dydaktyczny szkoły wyższej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11458
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutowski_Biblioteka_Miedzynarodowej_Szkoly.pdf735,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons