Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11460
Title: Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu w latach 1959-2013
Authors: Koprowska, Agnieszka
Nawrot, Stanisława
Keywords: Biblioteka Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach; zarządzanie zbiorami; statystyka biblioteczna
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 81-90). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł opisuje historię Biblioteki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach od czasu powstania do momentu jej likwidacji w 2013 roku. W publikacji uwzględniono zagadnienia związane z zarządzaniem zbiorami bibliotecznymi (w tym rozwój księgozbioru w poszczególnych okresach działalności biblioteki, opracowanie i modyfikację rekordów w NUKAT, udostępnianie dokumentów). Praca zawiera również informacje dotyczące kadry bibliotecznej oraz działalności dydaktycznej przez nią prowadzonej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11460
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koprowska_Biblioteka_Wydzialu_Informatyki.pdf305,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons