Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11468
Title: Kaplica ekumeniczna w filii uniwersytetu śląskiego w Cieszynie. Powrót do tradycji
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Kaplica ekumeniczna w filii uniwersytetu śląskiego w Cieszynie
Issue Date: 1998
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 31 (1998), s. 391-395
Abstract: "Czasy współczesne, pełne wydarzeń rozpraszających uwagę człowieka, nie sprzyjają wewnętrznemu skupieniu, tak potrzebnemu dla realizacji misji humanistycznych i religijnych. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie miejsc, w których ludzie różnych wyznań, złączeni jednak istotą bytu człowieka na ziemi, znajdą chwilę zastanowienia się nad sobą, na poszukiwanie drogi, prawdy, życia, miłości i Odkupienia. Takim miejscem stanie się z pewnością kaplica ekumeniczna. Dnia 12 maja 1998 roku w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie została poświęcona kaplica ekumeniczna. Otwarcie jej to kolejny fakt, który zapisze się w tradycji uniwersyteckiej, w historii Cieszyna, Polski i Kościoła. To wydarzenie, tak ważne w wymiarze duchowym i historycznym, jest powrotem do tradycji." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11468
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Kaplica_ekumeniczna_w_filii_uniwersytetu_slaskiego_w_Cieszynie.pdf264,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons