Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11471
Title: Ks. Jan Kapica (1866-1930) - karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Jan Kapica; Apostoł trzeźwości Górnego Śląska; biografia; ruch abstynencki
Issue Date: 1989
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 22 (1989), s. 129-138
Abstract: "Na pogrzebie ks. Jana Kapicy w Tychach, który odbył się 15 IX1930 r., ks. Emil Szramek, były wikary tyski, powiedział, że odszedł ze świata jeden z najlepszych synów górnośląskich. W swojej mowie pogrzebowej ks. Szramek omówił życie i działalność ks. J. Kapicy, akcentując głównie dokonania proboszcza tyskiego na polu politycznym i narodowym. Ks. Szramek podkreślił także, jak duże znaczenie dla Śląska na przełomie XIX i XX w. miała walka ks. Kapicy z pijaństwem. Proboszcz i dziekan tyski, zdaniem mówcy, zasłużył sobie w pełni na miano „Apostoła trzeźwości Górnego Śląska" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11471
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Jan_Kapica_karta_z_dziejow_ruchu_abstynenckiego.pdf709,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons