Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11479
Title: Zur Kontroverse um Götz Alys Warum die Deutschen? : Warum die Juden?
Authors: Dahlmanns, Karsten
Keywords: Götz Aly; antysemityzm; holocaust; zawiść; Helmut Schoeck; Thomas Sowell; Sozialdemokratische Partei Deutschlands; Antisemitismus; Neid
Issue Date: 2017
Citation: "Wortfolge. Szyk Słów" Nr 1 (2017), s. 39-62
Abstract: W swojej książce pt. Warum die Deutschen? Warum die Juden? (Dlaczego Niemcy? Dlaczego Żydzi?) Götz Aly określa jako jedną z przyczyn holocaustu zawiść Niemców wobec Żydów, którzy byli z reguły lepiej wykształceni i bardziej pracowici. Niniejszy artykuł przedstawia reakcje na rozprawę Aly’ego w niemieckojęzycznej prasie, krytycznie ocenia argumentację książki i jej recenzentów – m.in. w świetle badań austriackiego socjologa Helmuta Schoecka oraz amerykańskiego ekonomisty Thomasa Sowella.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11479
ISSN: 2544-2929
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dahlmanns_zur_kontroverse_um_gotz_alys.pdf469,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons