Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11489
Title: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie, jej powstanie i przeobrażenia w latach 1971-2017 na tle uwarunkowań środowiska lokalnego
Authors: Kudelska, Elżbieta
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie; historia bibliotek; organizacja biblioteki; kadra biblioteczna; gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (S. 100-114). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: W artykule zarysowano historię powstania i przeobrażania się biblioteki od czasu powołania do życia Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie po utworzenie Oddziału Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Scharakteryzowano posiadany przez bibliotekę księgozbiór i przedstawiono zasady jego udostępniania. Nakreślono plan rozwoju wraz z modernizacją bazy lokalowej oraz sprzętowej. Przedstawiona została również polityka kadrowa oraz obecne jak i perspektywiczne zadania stojące przed personelem bibliotecznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11489
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudelska_Biblioteka_Uniwersytetu_Slaskiego_Oddzial.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons