Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11491
Title: Z organizacji przechowywania i udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
Authors: Wieczorek, Janina
Keywords: CINiBA; organizacja zbiorów; przechowywanie zbiorów; obszar wolnego dostępu; magazyn
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia” (S. 123-148). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z organizacją przechowywania i udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA). W szczególności analizie poddano schemat rozmieszczenia dokumentów bibliotecznych w magazynach zamkniętych, nie zapominając jednak o obszarze wolnego dostępu. Wiele miejsca poświęcono również historii powstania CINiB-y, a przede wszystkim trudnościom i wyzwaniom związanym z przygotowaniem księgozbioru do transportu do nowej siedziby biblioteki, a także nowym sposobom ich przechowywania i udostępniania czytelnikom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11491
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_ Z_organizacji_przechowywania.pdf3,7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons