Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11532
Title: Promocja prasy i książki na łamach miesięcznika "Akcja Katolicka na Śląsku"
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: promocja prasy; "Akcja Katolicka na Śląsku"; promocja książki
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Wilkoń (red.), "O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej" (S. 450-467). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Czasopismo „Akcja Katolicka na Śląsku”, organ prasowy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej1, ukazywało się w Katowicach, w latach 1937–1939. Na łamach periodyku zamieszczano informacje programowe dla członków oraz dokumentowano działalność stowarzyszenia. Ponadto, ponieważ jednym z zadań Akcji Katolickiej było promowanie i publikowanie wartościowych książek i czasopism, zachęcano do czytania dobrej i pożytecznej literatury, a także reklamowano pisma diecezjalne, dzięki czemu myśl katolicka i patriotyczna przenikała do społeczeństwa polskiego." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11532
ISBN: 978-83-226-3178-2
978-83-226-3179-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Promocja_prasy_i_ksiazki_na_lamach_miesiecznika_Akcja_Katolicka_na_Slasku.pdf5,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons