Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11546
Title: Zagrożenie wypaleniem zawodowym terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Authors: Bobik, Bogumiła
Keywords: terapia zajęciowa; terapeuta zajęciowy; profesja społeczna; wypalenie zawodowe
Issue Date: 2018
Citation: "Podstawy Edukacji" T. 11 (2018), s. 205-220
Abstract: Artykuł porusza problem zagrożenia wypaleniem zawodowym w środowisku terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ważny z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, między innymi pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny czy profilaktyki społecznej. Opisane w artykule badania przeprowadzono w warsztatach terapii zajęciowej, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. Badania pozwoliły na określenie indywidualnych, środowiskowych i organizacyjnych zagrożeń wypaleniem zawodowym. Wskazały na najczęściej występujące składniki wypalenia zawodowego. Nakreśliły kierunki indywidualnych działań zapobiegających zjawisku wypalenia zawodowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11546
DOI: 10.16926/pe.2018.11.13
ISSN: 2081-2264
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobik_Zagrozenie_wypaleniem_zawodowym_terapeutow_zajeciowych.pdf465,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons