Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11555
Title: Polityka władz partyjno-państwowych i aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec biskupa Herberta Bednorza na przykładzie spraw operacyjnego rozpracowania krypt. „Krzyżak” i krypt. „Rodzina”
Authors: Olszar, Henryk
Keywords: Herbert Bednorz; Polska Ludowa; aparat bezpieczeństwa
Issue Date: 2015
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" Vol. 48, nr 1 (2015), s. 30-38
Abstract: Rozpracowanie i paraliżowanie działalności ludzi kościoła było dla służby Bezpieczeństwa wy-zwaniem, wymagającym pieczołowitości i skrupulatności. Biskup katowicki Herbert Bednorz był inwigilowany poprzez operacyjne rozpracowania o kryptonimach: „rodzina” i „krzyżak”. chodziło o wykazanie, że biskup korumpuje urzędników i zbiera informacje z instytucji państwowych oraz wprowadza atmosferę walki, oporu i nielojalności wobec komunistycznego państwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11555
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszar_Polityka_wladz_partyjno-panstwowych_i_aparatu_bezpieczenstwa_Polski_Ludowej.pdf837,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons