Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11557
Title: „Sanguis Martyrum – semen Christianorum”. Ojciec Józef Huwer SVD (1895-1941) – kandydat na ołtarze z Rogowa nad Olzą
Authors: Olszar, Henryk
Keywords: Józef Huwer SVD; Rogowo nad Olzą; męczeństwo
Issue Date: 2013
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" Vol. 46, nr 2 (2013), s. 431-437
Abstract: „Krew męczenników jest posiewem chrześcijan” – pisał urodzony około 160 roku Tertulian z Kartaginy, jeden z pierwszych teologów religii chrześcijańskiej. „gdyby zabrakło tego zasiewu męczeństwa (...) być może kościół nie doznałby takiego rozkwitu, jaki dokonał się później w historii” – powie w XX wieku Jan Paweł II. Rzeczywiście, męczeństwo od zarania dziejów chrześcijaństwa jest wpisane w świadectwo kościoła; niezależnie od ustroju i czasu, w którym przyszło żyć i działać męczennikom. Jest ono najbardziej przekonywującym znakiem prawdziwości wyznawanej wiary i zaufania Bogu. ujawnia w całej jaskrawości zwycięstwo miłości nad nienawiścią i mówi, że życie nawet najsłabszego i najbardziej poniewieranego człowieka ma sens. i w końcu męczeństwo jest znakiem świętości kościoła." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11557
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszar_Sanguis_Martyrum_semen_Christianorum_Ojciec_Jozef_Huwer.pdf788,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons