Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11567
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKorczyński, Mariusz-
dc.contributor.authorGrabowska, Barbara-
dc.date.accessioned2019-11-07T19:19:01Z-
dc.date.available2019-11-07T19:19:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Vol. 32, nr 2 (2019), s. 187- 200pl_PL
dc.identifier.issn2449-8521-
dc.identifier.issn0867-2040-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11567-
dc.description.abstractCelem badań była próba ustalenia poziomu emocjonalnej gotowości Polaków przebywających na emigracji w Anglii do dialogu z Innym. W związku z przyjęciem modelu porównawczego badań jako grupę odniesienia przyjęto zbliżoną pod względem demograficzno-społecznym grupę Anglików. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (1996). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej oraz 160 Anglików zamieszkałych w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej, wykorzystując w tym celu m.in. nowoczesne środki komunikacji. Badania wykazały istotnie wyższy poziom gotowości do dialogu z osobą obcą po stronie badanych Anglików, zarówno w zakresie poszczególnych szczegółowych wymiarów, jak i w wymiarze globalnym. Można jednak uznać, że badani Polacy przebywający w Anglii w większości prezentują przeciętny (z tendencją ku wynikom wysokim) poziom analizowanej gotowości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectkompetencjepl_PL
dc.subjectmiędzykulturowa kompetencja komunikowania siępl_PL
dc.subjectwrażliwość międzykulturowapl_PL
dc.subjectPolacy na emigracjipl_PL
dc.titleEmocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.17951/j.2019.32.2.187-200-
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korczynski_Emocjonalna_gotowosc_do_komunikowania_sie.pdf771,49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons