Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11575
Title: Odnowa wspólnoty parafialnej w programowaniu duszpasterskim
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: duszpasterstwo; wspólnoty parafialne
Issue Date: 2008
Citation: Teologia Praktyczna, T. 9 (2008), s. 103-109
Abstract: Znaczącym problemem pastoralnym dla Kościoła jest dzisiaj osłabienie wpływu środowiska chrześcijańskiego na kształtowanie wspólnoty żywej wiary i miłości. Dawniej zadanie wychowania nowych pokoleń chrześcijan spełniała w głównej mierze rodzina wspierana przez środowisko społeczne, przeniknięte w swych instytucjach i zwyczajach atmosferą chrześcijańską. W tych warunkach duszpasterstwo, ograniczające się do głoszenia słowa Bożego, szafarstwa sakramentów oraz stwarzania kultycznych ram służby Bożej, mogło uchodzić za wystarczające. Dzisiaj natomiast tego rodzaju minimalistyczne duszpasterstwo, nie wspierane pracą i oddziaływaniem środowiska wychowującego, zawisło jakby w próżni i nie jest zdolne samo osiągnąć celu, jakim jest wychowanie chrześcijan żyjących wiarą i kształtujących swoje życie na fundamencie wiary.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11575
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Odnowa_wspolnoty_parafialnej.pdf290,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons