Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11577
Title: Sekularyzacja w nauczaniu Jana Pawła II
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Sekularyzacja; Jan Paweł II
Issue Date: 2006
Citation: Teologia Praktyczna, T. 7 (2006), s. 57-68
Abstract: Od lat obserwujemy powolnie zachodzące zjawisko sekularyzacji społeczeństwa przejawiające się emancypacją poszczególnych dziedzin życia społecznego: polityki, życia gospodarczego, nauki, filozofii, kultury, oświaty, szkolnictwa i wychowania spod wpływu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Problem ten dotyczy nie tylko Afryki i Azji, ale również Starego Kontynentu, a szczególnie zachodniej jego części. Umyka pamięci wielu ludzi, szczególnie Europejczyków fakt, że wielka cześć dorobku Europy w dziedzinie prawa, literatury, sztuki i filozofii nosi znamiona chrześcijaństwa i osiągnięć tych nie sposób w pełni zrozumieć i docenić, jeśli nie spojrzy się na nie z perspektywy chrześcijańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11577
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Sekularyzacja_w_nauczaniu.pdf413,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons