Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11584
Title: Katecheza na dzisiejszą godzinę
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: katecheza; nauczanie Kościoła
Issue Date: 2003
Citation: Teologia Praktyczna, T. 4 (2003), s. 259-269
Abstract: Już w 1975 r. papież Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (o ewangelizacji w świecie współczesnym) zauważył, że przepowiadanie osiąga swą pełną moc i znaczenie tylko wtedy kiedy jest słuchane, przyjęte, przyswojone i kiedy w tym, kto je przyjmuje, wznieca przylgnięcie całą duszą (EN 23). Z pewnością przepowiadanie dokonujące się w ramach szkolnej katechezy wiele pozostawia w tym względzie do życzenia. Nie dziwi więc gorąca dyskusja i poszukiwania, nie tylko w gronie katechetów, jak w obecnych warunkach kształtować katechezę, by spełniała ona swą rolę zarysowaną choćby w Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II (por. CT 18—20).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11584
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Katecheza_na_dzisiejsza_godzine.pdf395,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons