Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11585
Title: Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: duszpasterstwo społeczne; Kościół katolicki
Issue Date: 2002
Citation: Teologia Praktyczna, T. 3 (2002), s. 243-250
Abstract: Dzieło Synodu, zapoczątkowane przez Jan Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 8 czerwca 1991 r. — jak czytamy w dekrecie promulgującym dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego — zostało nazwane darem dla Kościoła w Polsce na trzecie tysiąclecie*. Uchwały II PSP weszły w życie we wszystkich polskich diecezjach 28 lutego 2001 r. Od tego momentu stały się obowiązującym dokumentem dla kształtowania życia kościelnego w Polsce. Stają się także materiałem podlegającym analizie i ocenie badawczej. O ile mi wiadomo w międzyczasie odbyły się na skalę ogólnopolską dwa sympozja poświęcone II PSP. Jedno zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 24 października 2001 r .\ a drugie 27 lutego 2002 r. przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11585
ISSN: 1642-6738
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Duszpasterstwo_spoleczne_Kosciola.pdf544,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons