Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11607
Title: Few remarks on relations between Wladislaus of Opole and Moldova and Wallachia
Authors: Sperka, Jerzy
Keywords: Wladislaus duke of Opole; Transylvania; Wallachia; Poland; Alexandru Basarab
Issue Date: 2019
Citation: Tyragetia, T. 13, nr 2 (2019), s. 53-59
Abstract: Ducele Władysław Opolczyk, Transilvania, Ţara Românească, Polonia, Alexandru Basarab. Rezumat: Articolul este consacrat relaţiilor dintre Władysław Opolczyk cu Moldova şi Ţara Românească. În primul rând, autorul face analiza originii primei soţiei a lui Władysław Opolczyk, Elizabeta, despre care este foarte puţin cunoscut în literatura istorică. Există două ipoteze în această privinţă. Conform primei, doamna provenea din Transilvania sau din Ţara Românească. Autorul susţine cea de a doua ipoteză, considerând-o fiica lui Alexandru Basarab. Władysław Opolczyk a fost implicat în politica moldovenească şi cea românească, dar cel mai mare merit al lui a fost atragerea imigranţilor din Rutenia, care ulterior au dat naştere unor familii de nobili, despre care autorul scrie mai detaliat.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11607
ISSN: 1857-0240
2537-6330
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sperka_Few_remarks_on_relations_between.pdf368,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons