Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1164
Title: Aktywność naukowo-badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [sprawozdanie]
Authors: Pyka, Robert
Keywords: Uniwersytet Śląski; Instytut Socjologii UŚ; sprawozdanie; Wydział Nauk Społecznych UŚ
Issue Date: 2014
Citation: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 5 (2014), s. 181-190.
Abstract: Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2013.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1164
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Aktywnosc_naukowo_badawcza_Instytutu_Socjologii_US_w_Katowicach.pdf447,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons