Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11640
Title: Digitalizacja i publikacja elektroniczna "Śląskich Studiów Historyczno- Teologicznych"
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne; digitalizacja; wydanie elektroniczne
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 42, z. 1 (2009), s. 22-26
Abstract: Idea opracowania elektronicznego wydania „Śląskich Studiów Historyczno- Teologicznych” zrodziła się w 2005 r. wobec faktu wciąż wzrastającej liczby renomowanych czasopism teologicznych, które wydawane są także w wersji elektronicznej dostępnej za pośrednictwem Internetu. W przypadku ŚSHT od początku jednak chodziło nie tylko o publikację informacji o bieżących numerach, lecz o upublicznienie wszystkich numerów archiwalnych czasopisma, gdyż dotychczas dostęp do nich mógł być – zwłaszcza poza granicami Polski – utrudniony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11640
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Digitalizacja_i_publikacja_elektroniczna.pdf281,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons